radierung & aqua tinta, 22 x 30 cm
seilzunge: radierung & aqua tinta, 22 x 30 cm

etching, aqua tinta: 39 x 54 cm
kleine wüste: etching, aqua tinta: 39 x 54 cm

radierung/etching: 54 x 39 cm
du, ich will dich: radierung/etching: 54 x 39 cm

radierung & aqua tinta, 22 x 34 cm
sugar: radierung & aqua tinta, 22 x 34 cm